Creaphys logotipas
CreaPhys yra molekulinių organinių ir neorganinių junginių gryninimo ir vakuuminio nusodinimo technologijų rinkos lyderis. Gamintojas teikia įrangą mokslinių tyrimų, plėtros ir gamybos srities specialistams visame pasaulyje. CreaPhys taip pat glaudžiai bendradarbiauja su MBRAUN grupe, kurdama ir gamindama aukšto vakuumo nusodinimo įrangą, kuri gali būti integruojama į inertinės atmosferos sistemas.